VİZYONUMUZ:

Özel Güvenlik Sektöründe ,dürüstlük ,güven ve saygı ilkelerine bağlı kalarak en modern yöntemlerle üretim yapmak,her türlü gelişim ve değişimi takip ederek hızla hizmet alanlarımıza yansıtmak, minimum maliyetle maksimum üretim yapmak,yönetimde yaygın kaılım ve yaygın sorumluluk anlayışıyla gelişimi açık tutmak ,çalışanlarını yükseltmek ve tam bir müşteri memnuniyeti sağlamak suretiyle hizmette lider ve örnek olmaktadır.

MİSYONUMUZ:
5188 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına bağlı olarak,kişilerin,kamu ve özel kurum ve kuruluşların özel güvenlik ihtiyaçlarını , konusunda eğitimli , modern teçhizatlarla donatılmış, kriterleri özenle belirlenip seçilmiş nitelikli özel güvenlik personeli ile karşılamak,
Yasalarla verilen özel güvenlik ve koruma görevlerini en üst seviyede yapabilecek mesleki ve genel kültüre, teknik ve taktik bilgi ile yüksek iş disiplinine sahip ,hukukun üstünlüğüne inanmış,insan hak ve özgürlüklerine saygılı ,çağdaş ve dinamik düşünce sistemini benimseyen ,gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen, etkili iletişim kurabilen,nitelikli ve yüksek karakterli Özel Güvenlik Görevlileri yetiştirmek ,
Kişilerin , kamu ve özel kurum ve kuruluşların her türlü güvenlik ihtiyacı konusunda profesyonel çözümler üreterek projelendirmekve uygulamak,elektronik güvenlik sistemleri kurmak, alaram izleme merkezği hizmetleri sağlamak ve bu konularda dünyadaki en son gelişmleri takip ederek müşterilerinin faydalanmasına sunmaktır.
Alara Özel Güvenlik H izmetleri ,sektörel gelişim ve değişime açık yenilikçi anlayişla,hizmet kalite ve standartlarını her geçen gün daha da artırarak büyümeye ve siz saygın müşterilerimizin tercihi olmaya devam edecektir.
Alara Koruma ve Güvenlik Hizmetleri; İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin belgesi ile 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında kişi,kurum ve kuruluşlar ile özel mülkiyet alanlarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması konusunda hizmet vermektedir.
Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği maksimum kalite ve standartlarda üretim yapan Alara Koruma ve Güvenlik hizmetleri, ulusal düzeyde hizmet sağlayan bir şirket kimliğindedir.
Müşterilerimizin misyon ve vizyonuna bağlı kalmayı, güven ve sorumluluğu temel ilke olarak benimseye Alara Koruma ve Güvenlik hizmetleri, proje uygulamalarında; nitelikli personel ,kaliteli eğitim, maksimum verimliliğe uygun organizasyon , denetimli ekip çalışmasını benimseyen tecrübeli yönetim, müşteri memnuniyeti odaklı üretim , müşteri ve çalışanların haklarına saygıyı vazgeçilmez değerler olarak kabul etmektedir.

TOP