PERSONEL :

Koruma ve güvenlik hizmetlerinde temel unsur nitelikli güvenlik personelidir.Bu nedenle Alara Koruma ve Güvenlik hizmetleri bünyesinde bulundurduğu her personeli nitelik açısından donanımlı adaylar arasından seçmektedir.Seçilen personelin fiziki uygunluğu yanında ,güvenilir, eğitimli bilgili, deneyimli ,iletişimi güçlü,işine bağlı ,sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanılabilen ,yetenekli ,zeki, üretici ,disiplinli,ketum,tahammüllü,yönetime katılan, işbirliği yapan ve dayanışmaya açık, temel hak ve özgürlüklere saygılı gibi niteliklerledonanımlı olmasına özen ve dikkat edilmektedir.

EĞİTİM:
Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin kalitesi,personelin eğiitim kalitesiyle paraleldir.Bu anlayıştan hareketle şirketimiz,personelin seçimi yanında eğitimine de büyük önem vermektedir.Güvenlik personeli,5188 sayılı kanunun öngördüğü özel güvenlik eğitimini tamamlamış olan adaylardan titizlikle seçilmektedir.Seçimi tamamlanan personel,görev alacağı projenin özelliklerine uygun oryantasyon eğitimine tabi ttularak hizmete hazır hale getirilmektedir.Şirketimiz sorumluluğunda ki projelerde görevli tüm Alara Güvenlik çalışanları,Alara Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda düzenlenen periyodik hizmet içi eğitimlerine alınarak eğitim kalite ve standartları yükseltilmektedir.

ORGANİZASYON:
Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinden beklenen verimlilik ve faydanın sağlanması projeye en uygun organizasyonun yapılmasına bağlıdır.Bunun için öcelikle,uzmanlarımız tarafından projenin risk analizi yapılarak rapor halinde müşterilerimize sunulmaktadır.Risk analiz raporu müşterilerimizle birlikte değerlendirildikten sonra,tespit edilen riskleri minimize edecek personel sayısı,mesai uygulaması ve görev yerleri ile yönetim,denetim,iletişim ve raporlama gibi uygulamalrın organizsayon şeması belirlenmektedir.Organizasyonda müşterilerimizin minimum maliyetle maksimum hizmet edinmesi temel hedefimizdir.

YÖNETİM:
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri genel olarak ekip çalışmasını gerektiren bir hizmet sektörüdür.Ekip çalışması doğası gereği profesyonel bir yönetimi gerekli kılmaktadır.Alara ve Özel Güvenlik Hizmetleri uyguladığı yönetim kalite ve standartlarıyla TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi bir kuruluştur.Şirketimiz,Özel sektörde,Emniyet ve Ordu teşkilatının çşitli kademelerinde uzun yıllar hizmet vererek,önemli tecrübeler elde etmiş profesyonel bir Yönetim kadrosuna sdahip bulunmaktadır.Yönetim anlayışımız,müşterilerimizin beklentilerini gözeten,şeffaf, katılımcı, insiyatif kullanan ve kullandıran,kariyer geliştirme imkanı sağlaya,gelişimci,denetim ve kontrole açık ekip çalışmasıdır.

KORUMA.
Koruma ve Güvenlij Hizmetlerimizin temel amacı,müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini maksimum seviyede karşılayan hizmetin üretilmesidir.Organizasyonda olduğu gibi üretim aşamasında da dikkaty ettiğimiz husus,müşterilerimizin minimum maliyetle hizmetlerimizden yararlanmasıdır.Alara Özel Güvenlik Hizmetleri üretimde ,kendisinin değil hizmet alan müşterilerinin ölçü ve değerlendirmelerini esas almaktadır.Üretim aşamasında müşterilerimizin her türlü talebi süratle değerlendirilerek sonuçlandırılmakta ve geri bilgilendirmesi yapılmaktadır.
SAYGI:
Alara Koruma ve Güvenlik Hizmetleri müşterilerinin ve üretimde yer alan tüm çalışanlarının haklarına en üst derecede saygı göstermektedir. Projenin uygulanması aşamasında ,yasaların ve hizmet sözleşmesinin yükümlülüklerini kusursuz olarak yerine getirilmekte olup , aksaklık ve eksiklik olduğu taktirde sorumluluk üstlenilerek giderilmektedir . Tüm çalışanların yasalara uygun şekilde karşılanmakta ve bu konuda ki uygulamalarımız müşterilerimizin denetim ve kontrolüne açık tutulmaktadır . Çalışanların iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler tarafımızca alınarak uygulamalar kontrol edilmektedir .

Alara Koruma ve Güvenlik Hizmetleri , sektörel gelişim ve değişime açık yenilikçi anlayışıyla , hizmet kalite ve standartlarını her geçen gün daha da artırarak büyümeye ve siz saygın müşterilerimizin tercihi olmaya devam edecektir .

TOP